Od 25 maja obowiązują nowe przepisy o ochronie danych osobowych.

W związku z tym przygotowaliśmy dla Ciebie niezbędne informacje, które znajdziesz tutaj:

Dowiesz się, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz jakie masz związane z tym prawa. Nie musisz przekazywać nam żadnych informacji ani żadnych Twoich danych osobowych, w tym hasła.

Jeśli chcesz zgodzić się na przetwarzanie przez Zaufanych Partnerów Regalia Polska Manufaktura Wojciech Sobierański Twoich danych osobowych, które udostępniasz w historii przeglądania stron i aplikacji internetowych, w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i w aplikacjach w celu ustalenia Twoich potencjalnych zainteresowań dla dostosowania reklamy i oferty) w tym na umieszczanie znaczników internetowych (cookies itp.) na Twoich urządzeniach i odczytywanie takich znaczników, kliknij przycisk „Przejdź do serwisu” lub zamknij to okno.

Pozdrawiamy,
Zespół Regalia
REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.   Przedsiębiorcą prowadzącym sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym sklep.regalia.eu (zwanym dalej „Sklepem”) jest Regalia Polska Manufaktura Wojciech Sobierański z siedzibą w Studnicy 17, 11-320 Jeziorany wpisanym do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji i Działalności Gospodarczej prowadzonego przez ministra ds. go-spodarki, NIP 953-103-77-56, REGON 092297066

2.   Przedmiotem sprzedaży w Sklepie są meble wykonane ze starego drewna i starego metalu, elementy wystroju wnętrz wykonane ze starego drewna i metalu, m.in.: deski, belki, półki, parapety, wyroby ceramiczne, m.in.: stare cegły, płytki podłogowe i ścienne ze starej cegły, kafle piecowe, jak również środki i oleje konserwujące do drewna i ceramiki dalej zwane „towarem konsumpcyjnym”.

3.   W celu wykonania umów sprzedaży, a także zgłoszenia jakichkolwiek uwag związanych z funkcjonowaniem Sklepu wskazuje się następujące dane kontaktowe:

adres siedziby: 
ul. Kolejowa 5, 11-320 Jeziorany
adres e-mail: regalia@regalia.eu
telefon kontaktowy: +48 603 065 025

 

II. PROCEDURA SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ I ZAWIERANIA UMÓW SPRZEDAŻY

1.   Kupującym jest być osoba fizyczna, które ukończyła 18 lat oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna w wieku pomiędzy 13 a 18 rokiem życia za zgodą przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która dokonała lub zamierza dokonać zakupu towaru konsumpcyjnego w Sklepie poprzez złożenia zamówienia, zwany dalej „Kupującym”.

2.   Umieszczenie na witrynie Sklepu określonego towaru wraz z oznaczeniem jego ceny i dostępności nie stanowi oferty jego sprzedaży, a jedynie zaproszenie dla Kupującego do złożenia oferty.

3.   Zamówienie zostaje złożone przez Kupującego w formie elektronicznej na formularzu zamówienia i stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży Towaru umieszczonego na witrynie Sklepu za określoną tam cenę.

4.   Warunkiem złożenia ważnego zamówienia jest prawidłowe wypełnienie wszystkich pól formularza zamówienia na witrynie Sklepu i zatwierdzenie zamówienia.

5.   Zamówienie zostaje przyjęte do realizacji w momencie potwierdzenia zamówienia i z tą chwilą wiąże Kupującego.

6.   Kupujący otrzymuje oświadczenie o potwierdzeniu przyjęcia zamówienia, drogą e-mailową na adres poczty internetowej wskazany przez niego w formularzu zamówienia. Potwierdzenie zamówienia obejmuje wszystkie istotne postanowienia umowy, w typ, nazwę, ilość towaru oraz całkowitą cenę zamówienia, w przypadku sprzedaży na indywidualne zamówienie także szczegółowe parametry Towaru.

7.   W przypadku braku możliwości przyjęcia oferty Kupującego (niedostępność towaru lub inne przyczyny) zostanie on niezwłocznie powiadomiony o braku możliwości realizacji zamówienia, poprzez wysłanie wiadomości na wskazany przez niego adres e-mail lub telefonicznie.

III. CENA, SPOSÓB ZAPŁATY

1.   Na całkowitą cenę Zamówienia składa się cena zamówionego Towaru konsumpcyjnego i koszty jego dostawy.

2.   Wszystkie ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek od towarów i usług (VAT) i zostały wyrażone w złotych polskich (PLN).

3.   Koszt dostawy uzależniony jest od wymiarów, wagi zamówionego Towaru, warunków jego montażu oraz rodzaju przesyłki i określony jest szczegółowo w DOSTAWA

4.   Wiążąca dla Kupującego pozostaje cena widniejąca przy opisie Towaru oraz w DOSTAWA w momencie złożenia przez niego zamówienia.

5.   Zapłaty ceny należy dokonać w formie przelewu na numer konta bankowego wskazany w oświadczeniu o potwierdzeniu zamówienia, na następujący numer konta bankowego  98 1540 1072 2107 0421 0687 0001 w terminie 7 dni. Brak wpłaty w tym terminie spowoduje anulowanie zamówienia.

 

IV. SPOSÓB I TERMIN DOSTAWY TOWARÓW.

1.   Kupujący, składając zamówienie wybiera jeden ze sposobów dostawy, określony w DOSTAWA

2.   Planowany termin realizacji zamówienia jest wyświetlany każdorazowo przy opisie zamawianego Towaru i wynosi on maksymalnie 60 dni dla wyrobów gotowych. Termin ten jest liczony od dnia zapłaty na wskazany rachunek bankowy, do dnia wydania rzeczy Kupującemu.

 

V. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

1.   Kupujący, który jest konsumentem, tj. osobą fizyczną dokonującą zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą (dalej zwany „Konsumentem”) ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyny, przesyłając oświadczenie o odstąpieniu od umowy w terminie 14 dni, od daty odebrania Towaru.

2.   Oświadczenie o odstąpieniu winno zawierać, w szczególności numer zamówienia, datę odbioru towaru, wskazanie formy zwrotu uiszczonej ceny. Wzór oświadczenia, w postaci formularza zwrotu został umieszczony na witrynie Sklepu w załączniku nr 2 Regulaminu. Posłużenie się formularzem nie jest warunkiem skutecznego złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

3.   W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, Kupujący jest obowiązany zwrócić osobiście lub odesłać towar w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu towarem. Zaleca się dołączyć wszelkie otrzymane wraz z towarem części, akcesoria, instrukcje, warunki użytkowania, dokumenty (dowód zakupu, druk gwarancji o ile ten ostatni był dołączony) a także oryginalne opakowanie również wtedy, gdy zostało usunięte w ramach wykonywania zwykłego zarządu rzeczą.

4.   Zwroty należności dokonywane są niezwłocznie przelewem na wskazane przez kupującego konto, przekazem pocztowym na wskazany adres, lub gotówką w przypadku zwrotu osobistego.

 

VI.REKLAMACJE

1.   Kupujący, który jest Konsumentem, ma prawo do złożenia reklamacji, jeżeli w ciągu 2 lat od wydania produktu ujawni się niezgodność produktu z umową, o ile w terminie 2 miesięcy od dnia, w którym stwierdził niezgodność dostarczonych produktów z umową zawiadomi o stwierdzonej niezgodności.

2.   Reklamację należy zgłosić pisemnie, za pomocą poczty elektronicznej lub poczty tradycyjnej.

3.   Zgłoszenie powinno zawierać, co najmniej, następujące dane: imię i nazwisko Kupującego, adres, pod którym znajduje się reklamowany Towar, numer telefonu kontaktowego, nazwę Towaru, dokładny opis niezgodności oraz datę i okoliczności wykrycia niezgodności. W miarę możliwości, zaleca się załączenie kopii dowodu zakupu, ewentualnie zdjęć obrazujących reklamowaną niezgodność umożliwiających identyfikację niezgodności.

4.   Po otrzymaniu zgłoszenia reklamacyjnego, nastąpi niezwłoczny kontakt z Kupującym, celem ustalenia sposobu dostawy Towaru.

5.   Zgłoszenie reklamacyjne, zostanie rozpatrzone, w ciągu 14 dni od daty jego wpływu.

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.   Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie Sklepu.

2.   Regulamin niniejszy jest udostępniony kupującym nieodpłatnie za pośrednictwem witryny Sklepu, w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

3.   W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176, ze zm.).

Załączniki:


Accept

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie, dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Czytaj więcej Polityka prywatności Informację cookies strony internetowej zapewnia regalia.eu.